10 tips waar je op moet letten bij het ontwikkelen van Software

Geschreven door Emiel Kolk op 20 november 2017

Denk je erover na om software te laten ontwikkelen? Gebruik deze checklist om zeker te weten dat je beslagen ten ijs komt bij de ontwikkelende partij. Het programmeren is misschien niet jouw tak van sport, maar het gaat om joúw proces dat geautomatiseerd moet worden. Zorg dus dat jij volledig in kaart brengt wat je precies wilt hebben. Het doen van aannames, is voor beide partijen de grootste valkuil bij het ontwikkelen van Software.

1. Doel

Begin altijd met het formuleren van het doel. Welk probleem moet de Software precies oplossen? Wat zijn de doelstellingen om te concluderen of de Software een succes is geworden?

2. Eindgebruiker

Zorg dat je vanaf het begin in gesprek gaat met de eindgebruiker. Maak niet de fout door aannames te doen voor de eindgebruikers. Het worst-case scenario is dat de ontwikkelde Software uiteindelijk niet (naar behoren) gebruikt gaat worden. Dé ontdekking van de 21e eeuw is dat je de Software om de gebruiker heen moet ontwikkelen, in plaats van de gebruiker om de Software heen.

Eindgebruiker

3. Stakeholders

Om de processen goed in kaart te brengen, is het belangrijk om de stakeholders te definiëren. Hoeveel verschillende partijen gaan het systeem gebruiken? Bijvoorbeeld je werknemers, je klanten en jij als beheerder.

4. Werkprocessen

De Software moet werkprocessen gaan automatiseren, zorg dus dat je alle processen in kaart brengt. Het beste is om deze processen voor jezelf te visualiseren op papier. Gebruik daarbij de verschillende stakeholders en schrijf elke mogelijke handeling stap voor stap uit.

5. MVP (Minimal Viable Product)

Welke functionaliteiten moeten er in een minimale, eerste versie komen? Zorg dat je altijd met een MVP begint. Maak de eerste versie zo eenvoudig mogelijk met de minimale nodige functionaliteiten. Door met een MVP te beginnen hou je het eerste ontwikkelingstraject zo kort mogelijk. Met een MVP kan je het gedrag van de gebruikers analyseren om zo door te ontwikkelen naar een product wat optimaal gebruikt wordt.

Organiseer een brainstorm om alle mogelijke functionaliteiten in kaart te brengen. Categoriseer vervolgens de functionaliteiten d.m.v. het MoSCoW-model:

M – Must haves: zonder deze functionaliteiten is de Software niet bruikbaar
S – Should haves: zeer gewenst, maar niet onmisbaar
C – Could haves: alleen toevoegen indien daar tijd voor is
W – Won’t haves: goede ideeën voor een vervolgproject

6. Hardware

Breng de hardware in kaart die bij deze processen gebruikt wordt. Maken de stakeholders gebruik van computers, laptops, tablets en/of smartphones? Vinden de processen op een vaste plek plaats, of ook onderweg? Denk goed na over welke devices handig zijn in het gebruik.

Mobiel

7. Kosten

Iedereen die Software wilt laten ontwikkelen stelt graag als eerste de vraag: Wat kost een Applicatie? Dat is begrijpelijk, we willen allemaal graag weten wat iets kost. Maar zorg dat je voor jezelf ook inzichtelijk maakt wat deze Software op gaat leveren. Hoeveel manuren gaat deze Software je besparen op jaarbasis? Zorg dat je de Return On Investment (ROI) altijd helder hebt voordat je aan het traject gaat beginnen. Als je de ROI niet kan meten, is de kans groot dat de Software zich uiteindelijk niet gaat terugverdienen.

8. Toekomst

Denk na over mogelijke ontwikkelingen in de toekomst. Zorg dat de Software modulair wordt opgebouwd, zodat het mee kan groeien met de organisatie.

9. Communicatie

Goede communicatie is onmisbaar om een project in goede banen te leiden. Het is belangrijk om tussen de opleveringen veel te blijven schakelen met elkaar. Dit voorkomt misverstanden en scheve verwachtingen. Maak van te voren duidelijke communicatie afspraken en zorg dat je middels een iteratief proces naar eindproduct toewerkt.

10. Voorbereiding

Een goede voorbereiding is cruciaal om het project te laten slagen. Neem dus de tijd om alles tot in de puntjes in kaart te brengen. Nadat je de bovengenoemde punten voor jezelf hebt uitgewerkt, adviseren we om middels een workshop samen met ons tot de juiste briefing en wireframes te komen. Hierin tekenen we scherm voor scherm uit wat de Software precies moet kunnen. Deze wireframes zijn het startpunt om van start te gaan met het ontwikkelen.

Applicatie schetsen

Hopelijk heeft deze checklist je meer inzicht gegeven in wat er komt kijken bij het ontwikkelen van Software. Wij begeleiden je graag in dit traject. Zullen we kennismaken? Het is altijd handig om een ideale digitale schoonzoon in je netwerk te hebben ;)